พิษณุโลก นอภ.วังทอง ระบุที่ดิน “เขาสมอแคลง”ให้ราษฎรเช่าครอบคลุม 3 หมู่บ้าน มท.ขึ้นทะเบียนหวงห้าม ปี 2470

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 557 ครั้ง

พิษณุโลก นอภ.วังทอง ระบุที่ดิน “เขาสมอแคลง”ให้ราษฎรเช่าครอบคลุม 3 หมู่บ้าน มท.ขึ้นทะเบียนหวงห้าม ปี 2470

นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าว ชาวบ้านเสือลากหาง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง ออกมาให้ข้อมูลว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าสู่โครงการเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าว โดยอ้างอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน ข้อเท็จจริงคือมีหนังสือร้องเรียนจากราษฎรเขตอำเภอวังทอง ทำหนังสือถึงทาง อบต.วังทอง อำเภอวังทอง ให้ดำเนินการกับผู้ที่บุกรุกที่สถานที่แห่งนี้ โดยระบุชื่อ-สกุล ซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งกันหรืออย่างไรไม่ทราบ จากนั้นท่านปลัด อบต.ได้มาหารือเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณดังกล่าว เพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล คือทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีหนังสือมาอย่างนี้หมายความว่ามีการระบุผู้ที่กระทำความผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการซึ่งเบื้องต้นทางปลัดก็ได้ตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายบุญเหลือ กล่าวอีกว่า ทางอำเภอจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา คือ 1.ต้องตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไร ถ้าจริงก็ต้องแจ้งความดำเนินการตามกฎหมาย อีกส่วนหนึ่งเรามองว่ามีผลทางกฎหมายในการดำเนินงานกับคนที่ถูกระบุชื่อ มันไม่ใช่เฉพาะแค่นั้น มันมีคนอาศัยอยู่เดือดร้อนแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และไม่ใช่เรื่องเดิม มีความเห็นสอดคล้องว่ารายงานให้กับทางจังหวัดได้รับทราบ เพื่อทางจังหวัดจะได้มาร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งมีหน่วยคณะกรรมการจังหวัด อีกส่วนหนึ่งเราก็ได้มีแนวทางเสนอที่ประชุมซึ่งที่ประชุมนั้นมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นที่ของทางหลวงที่ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ซึ่งทั้ง 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลวังทอง ทางราชการได้ไปดำเนินการโครงการจัดที่ดินชุมชน หมายถึงเข้าไปบริหารจัดการโดยให้ชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินอยู่มีการรังวัดออกแนวเขตแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว โดยให้มีการเช่าที่กับทางราชการ

“เนื่องจากชาวบ้านยังเคลือบแคลงหรือมีความคิดเห็นขัดแย้งว่า เขาน่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากหลายคนบอกว่าพื้นที่แปลงนี้ดั้งเดิมเป็นเขตของอำเภอเมือง แล้วการที่ออก นสล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) ของทางราชการ ซึ่งชาวบ้านมีความเข้าใจว่าไม่น่าจะครอบคลุมถึงหมู่ 9 เลยมีความเห็นที่ขัดแย้งกันมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่ตรงนั้นมีชาวบ้านอยู่เกือบ1,000 คน ซึ่งเรื่องนี้ทางราชการไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายครั้งหลายคราวเรื่องก็ยังไม่ได้ข้อยุติ มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหา บ้านเสือลากหาง หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ต้นเรื่องคือดำเนินเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าเขาสมอแคลง ซึ่งมีพื้นที่ 3,900 กว่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลวังทอง ซึ่งที่ดินแปลงนี้เมื่อปี 2508 ทางราชการได้มีการกำหนดเป็นพื้นที่ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ นสล.เรียบร้อยแล้ว มีการร้องศาลปกครองให้เพิกถอนที่ นสล.แห่งนี้ ซึ่งศาลยกฟ้องไปแล้ว”นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กล่าว

นางสาวธนวรรณ ภัทรวุฬห์ เจ้าพนักงานที่ดินสาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ราษฎรหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ติดต่อยื่นเข้าโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท จำนวน 533 ราย 630 แปลง ยกเว้นราษฎรหมู่ที่ 9 ทั้งนี้ การถือใบอนุญาตครั้งละ 5 ปี พอหมดอายุ 5 ปี จะมีการต่ออายุใหม่เสียค่าตอบแทนให้กับ อบต.ไร่ละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี ซึ่งทาง อบต.จะเป็นผู้กำหนดเอง

สำหรับสาธารณประโยชน์ ‘ทุ่งเขาสมอแคลง’ ปรากฏตามหลักฐานทะเบียนที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งรัฐบาลหวงห้าม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลตลาดชุม อำเภอป่าหมาก(นครป่าหมาก) จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนหวงห้ามไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์พาหนะเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2470 มีความกว้างประมาณ 30 เส้น ความยาวประมาณ 80 เส้น เนื้อที่ประมาณ 2,400 ไร่ มีเขตติดต่อทิศเหนือจดลำใดลาดตาขาว ทิศใต้จดทุ่งนาคลองเรือ ทิศตะวันออกจดคลองรัง ทิศตะวันตกจดลำใดเสือลากหาง

ต่อมาในปี พ.ศ.2485 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอป่าหมากเป็นอำเภอวังทอง และเปลี่ยนชื่อตำบลตลาดชุมเป็นตำบลวังทอง และในปี พ.ศ.2506 มีการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับหลวง (นสล.)เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2506 โดยมีการรังวัดรวมพื้นที่บริเวณเขาสมอแคลงใก้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงเดียวกันได้เนื้อที่ 3,960 ไร่ 1งาน 23 ตารางวา ในการดำเนินการรังวัดที่ดินดังกล่าวตามใบไต่สวน(น.ส.5) ได้มีการสอบสวนผู้ปกครองท้องที่ และให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตและลงนามรับรอง รวมทั้งได้มีประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องแจกหนังสือสำคัญสำหรับทุ่งเขาสมอแคลง อำเภอวังทอง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2508 ประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงของที่ดินสารธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวให้ประชาชนทราบ

นางสาวธนวรรณ ภัทรวุฬห์ เจ้าพนักงานที่ดินสาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ยื่นเข้าโครงการแล้ว ราษฎรหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ติดต่อเข้าโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท จำนวน 533 ราย 630 แปลง ยกเว้นราษฎรหมู่ที่ 9 ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 557 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.