พิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และมูลนิธีเอ็มพลัส เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 183 ครั้ง

พิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และมูลนิธีเอ็มพลัส เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
มูลนิธีเอ็มพลัส คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรแกนนำและเชี่ยวชาญในด้านป้องกันเอชไอวีและเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงด้านสุขภาพทางเพศ และสิทธิทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับประเทศ ดังนั้นกิจกรรมหลักขององค์กรจึงเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย กลุ่มชายขายบริการ และกลุ่มสาวประเภทสอง โดยมีกิจกรรมผ่านศูนย์ดร็อปอิน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้เชิงรุกแบบเพื่อนสู่เพื่อน ในการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการบริการด้านการส่งต่อเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี และเพื่อรับบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ

“มูลนิธิเอ็มพลัส” มีคุณชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ เป็นประธานมูลนิธิ โดยมีผู้จัดการเป็นหัวหน้าองค์กร ลักษณะการทำงานมุ่งเน้นให้ความสำคัญในประเด็นการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และขยายประเด็นในด้านสิทธิมนุษย์ชน สิทธิทางเพศ สุขภาพทางเพศ การเคลื่อนไหวทางสังคมต่อประเด็นการตีตรา และเลือกปฏิบัติ และเน้นการทำงานเป็นเครือข่าย ภาคีมากขึ้นตลอดถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และทางมูลนิธิยึดหลักธรรมภิบาลเป็นหลักการสำคัญในการทำงานเป็นหลัก

ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมอื่นๆ ของ MPLUS เช่น การผลิตสื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์องค์กรและข้อมูลผ่านรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้ด้านการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย องค์กรได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์/การประชุม/นิทรรศการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรและกลุ่มประชากรทั่วไป เช่น ตำรวจ เจ้าของบาร์ เจ้าหน้าที่รัฐบาล และคุณครู ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 183 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.