ผู้ว่า ฯ ปทุมธานีเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ของ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)พระราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 77 ครั้ง


วันนี้ (20 ต.ค.63) เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ของ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี พระครูปลัดเด่น กุสลจิตโต เจ้าอาวาสวัดหัตถสารเกษตร นางอัญชลี เกตุบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)พระราชูปถัมภ์ฯ นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2520 มีเนื้อที่ 43 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจากวัดหัตถสารเกษตร โดยมีพระครูธัญสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น โรงเรียนได้ดำเนินภารกิจของสถานศึกษาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 62 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียน 22 ห้อง นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงต้องเดินเรียน ไม่มีห้องเรียนประจำ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของสถานศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดให้มีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โดยได้รับงบประมาณ 33,982 ,800 บาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อเป็นอาคารที่อำนวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นที่สำคัญ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Cr: ทีมข่าวปทุมธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 77 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.