รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 29 ครั้ง

 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มีประโยชน์ ๔ อย่าง”

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

” ปลูกป่าได้อะไร ที่นี่มีคำตอบ “

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้ ซึ่งมีพระราชดำรัสบางตอน คือ “ การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มีประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับกับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอัดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ ๔ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ”

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการมีดังนี้

๑.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่าไม้

๒.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ฟอกอากาศ ลดโลกร้อน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

๓.สร้างองค์ความรู้ในรูปแบบวนเกษตร ผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดโดยมีต้นไม้เป็นหลัก เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ป่า แจกจ่ายให้ประชาชนโดยทั่วไป

๕.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า หลักการปลูกป่า การขุดคลองไส้ไก่ การเลี้ยงสัตว์ และบทสรุปถึงประโยชน์จากการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

๖.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

๗.เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการนี้ใช้พื้นที่ จำนวน ๒๘ ไร่ จัดแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ เป็น ๑๓ สถานี ได้แก่ การทำดินจากใบไม้ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การทำคลองไส้ไก่ หลักการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกพืชสมุนไพรและการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ การทำนาใช้น้ำน้อย การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ การทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ การทำอาหารปลาและปุ๋ยจากมูลกระต่าย และบทสรุปถึงประโยชน์จากการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

     ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

คือ การปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้กิน ไม้ใช้ทำที่อยู่อาศัย และไม้ใช้สอย สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง ๔ อย่าง คือนอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อสำคัญก็คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มป่าไม้ ซึ่งเปรียบเสมือนปอด ที่ทำหน้าที่ฟอกอากาศ ให้ร่มเงา ลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ การปลูกพืชในรูปแบบวนเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า สามารถผลิต และแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้เพื่อขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ทั่วทุกพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมของประชาชนทั่วไป ในการเรียนรู้ประโยชน์ของป่า ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถก่อให้เกิดรายได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งที่นี่มีคำตอบ
จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และร่วมกันเผยแพร่ความรู้ ร่วมกันขยายพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำอย่างยั่งยืน

พล.ต. ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ประธานผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ

พ.อ.พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙
ผู้ดำเนินโครงการ

พ.อ. ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ ผู้ช่วยผู้ดำเนินโครงการ

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 29 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.