เรือของพ่อ “เรือ ต.91” เรือในดวงใจทหารเรือทุกคน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 86 ครั้ง

เรือของพ่อ “เรือ ต.91” เรือในดวงใจทหารเรือทุกคน
.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ “เรือ ต. 91” ณ บริเวณอ่าวดงตาลหน้าสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระทัยในกิจการทหารเรือ มาแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่กองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 ภายหลังเสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้าง” ซึ่งในครั้งนั้นได้ทรงพระราชทานวินิจฉัยและคำแนะนำในการต่อเรือแก่เจ้าหน้าที่กรมอู่ทหารเรือหลายประการ
.
จนนำมาซึ่งโครงการต่อ เรือ ต.91 โดยโครงการได้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2511 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงออกแบบและให้คำแนะนำในการต่อเรือ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทดลองขีดสมรรถนะเรือ ต.91 ด้วยพระองค์เอง
.
จนปัจจุบัน กองทัพเรือได้พัฒนาขีดความสามารถในการต่อเรือจนเป็นที่ประจักษ์ อันได้แก่ชุดเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.991 และชุดเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เรือหลวงกระบี่
.
กองทัพเรือ ได้สืบสานพระราชปณิธานในการต่อเรือเพื่อพึ่งพาตนเองมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาของกองทัพเรือในการต่อเรือรบใช้เอง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองเเละส่งผลต่ออุตสาหกรรมการต่อเรือรบภายในประเทศในเวลาต่อมา
.
นับได้ว่า เรือ ต.91 เป็นปฐมบทของการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือและประเทศชาติ
.
จากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่กองทัพเรือ ในการต่อ เรือ ต.91 ในครั้งนั้น จึงเปรียบได้ว่า เรือ ต.91 เป็น เรือของพ่อ ตามที่ปรากฏเมื่อครั้งที่กองทัพเรือ ได้จัดงาน “50 วัน แห่งความอาลัย รวมหัวใจเรือของพ่อ” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยนำเรือ ต.91 มาจอดเทียบท่า ณ หอประชุมกองทัพเรือ นำมาซึ่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ทั้งกำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป
.
เรือ ต.91 มีประวัติการใช้ราชการยาวนานเป็นเวลาถึงกว่า 51 ปี จนกระทั่งกองทัพเรือได้พิจารณาเห็นว่า เรือ ต.91 นั้น มีสภาพทรุดโทรมมาก การซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไป ไม่มีความคุ้มค่า จึงเสนอกระทรวงกลาโหมให้ปลด เรือ ต.91 ออกจากระวางประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
.
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า “กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้ แล้วจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหารเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชน” และการที่ เรือ ต.91 เป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ซึ่งเป็นตำนานของกองทัพเรือ แสดงถึงความผูกพันระหว่าง พระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือและประเทศชาติ ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในด้านการพัฒนากำลังรบอย่างชัดแจ้งและเป็นที่ประจักษ์แก่กองทัพเรือ
.
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กองทัพเรือโดย กองเรือยุทธการ จึงมีความตั้งใจในการนำเรือ ต.91 ที่ปลดระวางประจำการ มาอนุรักษ์จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.91” ณ บริเวณอ่าวดงตาล โดยใช้ทุนจากการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการฯ และรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม เดิน -วิ่ง เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติ พระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบและต่อเรือของพระองค์
.
โดยในส่วนของพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ ” เรือ ต.91″ ที่จัดให้มีขึ้น ณ บริเวณชายหาด หน้าอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ ในวันนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การแสดงบินหมู่สีควันธงชาติ โดยชมรมพารามอเตอร์ การแสดงดนตรีแจ๊สบทเพลงพระราชนิพนธ์จาก วงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงพลุจำนวน 91 นัด นอกจากนั้น เรือใบที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ประเภทต่างๆ รวมถึงเรือใบประเภทซูเปอร์มด รวม 91 ลำ จะได้ร่วมแล่นใบหน้าอ่าวดงตาลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ กองทัพเรือ และ กีฬาเรือใบ ซึ่งเป็นกีฬาที่ทรงโปรด และทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นใบ รวมทั้งมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง ในส่วนของเรือใบซูเปอร์มด นั้นเป็นเรือใบที่พระองค์ทรงออกแบบและจดลิขสิทธิ์ ที่ประเทศอังกฤษ
.
อุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต. 91” แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของของอำเภอสัตหีบ อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบต่อไป

Cr: กองทัพเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 86 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.