ชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่านแถงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และการวางแผนงานปี 2564

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 116 ครั้ง

ชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่านแถงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และการวางแผนงานปี 2564
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเจนรงค์ ศุภศิริ ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมและแถลงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 และการวางแผนงานงบประมาณ 2564 โดยมีนายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน นายสมเดช อภิชยกุล นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ นายชูศิลป์ สารรัตนะ นายวัยพจน์ ดีวงศ์ นายศักยภาพ ลำนัย นายสวงษ์ ศรีเรือง นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ โค๊ชชมรม นายจรัส นันไชย นายบุญยงค์ สดสอาด นายกฤษณ์ ปาคำ นายชำนาญ สนธิโพธิ์ กรรมการชม ด้วยสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการ STRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน B2 กิจกรรมประชุมโค้ช และคณะกรรมการชมรมไตรมาส ที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของชมรมในปีงบประมาณ 2563 และวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป และได้แถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ A1กิจกรรมการสำรวจพื้นที่การประกอบกิจการ ที่ผิดกฏหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์(COI)และพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฏหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์(COI)จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 อำเภอเชียงกลาง วันที 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา และดอยม่อนพระเจ้า ครั้งที่ 2 อำเภอปัว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษณ์รังสรรค์)และป้ายโฆษณาบนที่สาธารณะในเขตเทศบาลปัว ครั้งที่ 3 อำเภอเวียงสา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)และป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเวียงสา ครั้งที่ 4 อำเภอเมืองน่าน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน กับโรงเรียนบ้านไชยสถาน และลงพื้นที่ดูการวางสิ่งกีดขวางบนที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองน่าน A1 กิจกรรมการสำรวจพื้นที่ การประกอบกิจการที่ผิดกฏหมายการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์(COI)และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฏหมายการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์(COI)เพิ่มเติมจำนวน 7 ครั้ง และกิจกรรม A 2 การเฝ้าระวังการทุจริต ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน แนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต อาหารกลางวัน -นมโรงเรียน 1 สังเกตการจัดเก็บรักษานม 2 สอบถามลูกหลานว่ามีนมบูดหรือไม่ 3 ร่วมสังเกตการร์เมนู ปริมาณ สารอาหาร ของอาหาร กลางวันแต่ละวัน 4 อาสาเป็นคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน 5 พบสิ่งผิดปกติ แจ้งไปยัง ป.ป.ช.กิจกรรม A3 สร้างเยาวชนANTI-CORRUPTION YoungLeaders Sc วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน A4 กิจกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอเชียงกลาง ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อำเภอท่าวังผา ครั้งที่ 4 วันที่ 11 สิงหาคม อำเภอภูเพียง งานสัมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพิเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมทวินซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ จากการลงพื้นที่ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างไดซึ่งทางชมรมและสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ได้ให้คำแนะนำข้อบกพร่องแก่ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆรวมทั้งการตรวจรับอาหารกลางวันและนมโรงเรียน/ บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 116 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.