ปทุมธานี ผศ (พิเศษ)ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา ในฐานะนายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่น ประเทศไทย กล่าว ถึงกรณีปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 61 ครั้ง

ปทุมธานี ผศ (พิเศษ)ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา ในฐานะนายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่น ประเทศไทย กล่าว ถึงกรณีปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563
เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม. อำเภอคลองหลวง. จังหวัดปทุมธานี. ผศ (พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามในฐานะ นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่น ประเทศไทยกล่าวถึงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2563 ที่ล่าช้าว่ากรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลัง ที่จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมาให้แก่ท้องถิ่นนั้นมีไม่เพียงพอจนประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าท้องถิ่นจ่ายเงินล่าช้า ในฐานะเป็นตัวแทนสมาคมองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นประเทศไทยขอชี้แจงว่าแต่เดิมกระทรวงการคลังได้โอนงบประมาณส่วนนี้มาให้ท้องถิ่นดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ตอนนี้มีนโยบายใหม่คือให้กรมบัญชีกลางหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยตรงจึงเกิดปัญหาไม่มีการโอนเงินให้ประชาชนและโยนความผิดมาให้ท้องถิ่นซึ่งไม่ถูกต้องโดยมีข้อเสนอว่าควรให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำภารกิจส่วนนี้ไปดำเนินการเอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม กล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการก็ให้ทางปมเป็นผู้ดำเนินการอะไรที่เป็นภารกิจของกระทรวงไหนก็ให้กระทรวงนั้นเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไปเลยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือเรื่องนมโรงเรียนเมื่อเกิดปัญหาบูดบูดเน่าก็โยนมาที่ท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นเองไม่รู้เรื่องเนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างมาจากส่วนกลางแล้วนำไปให้โรงเรียนต่อแต่เกิดปัญหากับโยนให้ท้องถิ่นรับผิดชอบแต่ก่อนรัฐบาลแจ้งว่าจะโอนงบประมาณอุดหนุน 37% มาให้ท้องถิ่น รวมกับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการและนมโรงเรียนซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นท้องถิ่นต้องการงบประมาณอุดหนุนทั่วไปเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ให้เต็มที่ภารกิจหลักคือการดูแลโครงสร้างและดูแลความสงบเรียบร้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม กล่าว

สำนักข่าว ข่าวข้าราชการรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 61 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.