สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 57 ครั้ง

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2563 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินสงเคราะห์ และสิ่งของดำรงชีพแก่เด็กนักเรียน เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2563 เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ใน 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบเงินส่งเคราะห์ให้แก่เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน 50 คน และการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของดำรงชีพแก่เด็กนักเรียนจำนวน 350 คน สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน ผู้ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จวบจนปัจจุบัน ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรอันหาที่สุดมิได้อย่างทั่วถึง พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อเป็นการตอบแทนในพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายจึงดำรงตนเป็นพลเมืองดีแก่ประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาสืบไป

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽️🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
31/08/63

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 57 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.