ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัย 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง ชีววิทยา IBO Challenge 2020

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 127 ครั้ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2563 ตามรูปแบบที่ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โดยเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์จากประเทศไทยนั้น ในปีนี้ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนจำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาฯ IBO Challenge 2020 ซึ่งเป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2563
ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง ดังนี้

          นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ            เหรียญทอง

          นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์       โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ     เหรียญทองแดง

          นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ            เหรียญทองแดง

    นางสาวอาทิตยา สิมะอารีย์      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม         เหรียญทองแดง

ในปีนี้ผู้แทนประเทศไทย คือ นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้แสดงศักยภาพสามารถคว้ารางวัลพิเศษ Special Awards : The 3D Reconstruction Award (Practical 1: Animal Physiology) อีกด้วย โดยมีเยาวชนและประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวม 53 ประเทศ

    คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าทีม ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองหัวหน้าทีม รศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.กิตติคุณ วังกานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม ผศ.ดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานอนุกรรมการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก และนางสาวปาณิก เวียงชัย สสวท. เป็นผู้จัดการทีม

Cr: etv Mac

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 127 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.