โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ศาตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพหลังวิกฤตโควิด 19 นำสู่การท่องเที่ยวในชุมชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 95 ครั้ง

พิษณุโลก นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมสหพันธ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด และคุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมดูความพร้อม พบปะพูดคุยเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาท สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ศาตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพหลังวิกฤตโควิด 19 นำสู่การท่องเที่ยวในชุมชน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน วันนี้เข้าร่วมโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่ราบสูง แบบโครงการหลวง พร้อมพูดถึงสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว โฮมสเตย์ อาหารพื้นเมือง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ปลูกพืชนำ้น้อยและสำคัญมากที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ รักษ์นำ้เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จะให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ผลิตผักอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่างและเป็นต้นแบบ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาดเหนือ 17 จังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 95 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.