2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จาก ว.เทคนิคลพบุรี เครื่องดูแลต้นบอนไซ และเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 47 ครั้ง

2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จาก ว.เทคนิคลพบุรี
เครื่องดูแลต้นบอนไซ และเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. ดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ FabLab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยมุ่งส่งเสริมให้จัดพื้นที่การเรียนรู้ขึ้น กระจายอยู่ใน 68 จังหวัด 150 สถานศึกษา

ซึ่งรวมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครู ให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน โดยฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดแรงบันดาลใจและสนใจในความเป็นนวัตกรต่อไปในอนาคต ซึ่งทักษะเชิงวิศวกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเยาวชนไม่ได้หยิบจับใช้งาน ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือต่าง ๆ ในห้อง FabLab เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น

โดยในกลุ่มสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ด้วยการเรียนการสอนเชิงทักษะช่างทำให้เยาวชนล้วนมีความสามารถและมีศักยภาพในตัวอยู่แล้ว จึงไม่ยากนักในการใช้งาน สิ่งที่ท้าทายคือ การประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ออกมา จุดนี้ FabLab เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในการส่งมอบองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและครูในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประกวด FabLab2020 อย่างบริษัท เอ็กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ให้การสนับสนุนมอบเครื่องพิมพ์สามมิติ รวม 20 เครื่อง พร้อมวัสดุการพิมพ์ หนึ่งในนั้นคือที่ FabLab วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เพื่อช่วยกันผลิตและจัดทำเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติงานต่าง ๆ ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี

นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กล่าวว่า สิ่งที่ทาง สวทช. และ มทร.ธัญบุรี ได้ให้อุปกรณ์และให้คำปรึกษา ทางวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้นำมาใช้เต็มศักยภาพ ซึ่งได้ใช้ตลอดปี เพราะเด็กอาชีวะ จะมีโอกาสได้ทำโครงงานก่อนจบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ปวช. 3 หรือ ปวส. 2 เด็กจะต้องมีผลงาน 1 ชิ้น

ส่วนใหญ่จะได้ใช้อุปกรณ์ในห้อง FabLab ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงทางวิทยาลัยเองได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนและจังหวัด ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้ขอให้ช่วยทำตู้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ใน 11 อำเภอ ซึ่งจังหวัดเองให้ความชื่นชมว่าทางวิทยาลัยมีเครื่องมือที่สามารถตอบสนองงานในภาวะจำเป็นได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญที่สุดเชื่อว่านักศึกษาทั้งสิ้นของวิทยาลัยจำนวน 7,000 กว่าคนจะได้มีโอกาสใช้ห้อง FabLab และเครื่องมือในการผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทางวิทยาลัยได้รับความรู้และการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เช่น การใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ใน FabLab มีการอบรมการออกแบบ สร้างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดต่อให้กับนักศึกษา เป็นต้น ทำให้นักศึกษาตื่นตัวที่จะนำความรู้ใหม่ ๆ เข้ามา ประกอบกับการสนับสนุนของ สวทช. ในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือทางวิศวกรรม ภายใต้โครงการ FabLab สามารถนำมาใช้กับสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ เบาบางลง ผมคิดว่าสังคมเราดีขึ้นได้ส่วนหนึ่งมาจากโครงการ FabLab นี้

สำหรับผลงานเด่น ๆ ที่ได้รับรางวัลและชื่อเสียงจากห้อง FabLab วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้แก่

เครื่องดูแลต้นบอนไซอัตโนมัติ เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุลืมทานยา
โดย นายธนพัฒน์ บัวรี นักศึกษาชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตัวแทนนักศึกษากลุ่มผลงานเครื่องดูแลต้นไม้อัตโนมัติ เล่าว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้คือ ได้เห็นว่ามีคนจำนวนมากที่รักต้นไม้ แต่ไม่มีเวลาดูแล จึงเกิดไอเดียในการสร้างผลงานนี้ขึ้นมา

โดยหลักการทำงานคือ เครื่องจะตรวจจับอุณหภูมิความชื้นของดิน เมื่อพบว่าความชื้นในดินต่ำกว่า 30 – 40% และเมื่ออากาศโดยรอบต้นไม้สูงกว่า 38 องศา เครื่องจะทำการรดน้ำต้นไม้ให้เองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีการติดแสงสีแดงและสีน้ำเงินเอาไว้ เมื่อผสมกันจะกลายเป็นแสงสีม่วงที่มีคุณสมบัติคล้ายกับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ในแบบที่ต้นไม้ต้องการ เครื่องนี้สามารถนำไปต่อยอดด้านการเกษตรได้ทุกรูปแบบในกรณีที่ต้องการการรดน้ำ ใส่ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ ผลงานนี้ได้ใช้อุปกรณ์จากห้อง FabLab ในการตัดทำโครงตัวเครื่อง และการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (code program)

ขณะที่ น.ส.หทัยภัทร ดำรงค์เวช นักศึกษาชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตัวแทนนักศึกษากลุ่มผลงานเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เล่าว่า ผลงานได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพบเห็นปัญหาการลืมทานยาในผู้สูงวัย ซึ่งเครื่องนี้ได้เขียนโปรแกรมไว้สำหรับจ่ายยาลดไข้

โดยหลักการทำงานจะเกิดจากการทำเซนเซอร์ที่ตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อตรวจวัดแล้วหากมีอุณหภูมิสูงเกิน 38 องศา เครื่องจะสอบถามว่าเราเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เมื่อทำการเลือกแล้วเครื่องจะจ่ายยาลดไข้ให้ตามขนาด เช่น เป็นผู้ใหญ่ จะจ่ายยาให้ 2 เม็ด เป็นต้น และเมื่อได้รับยาแล้วกดปุ่ม reset เครื่องจะแจ้งเตือนให้เราทราบว่าอย่าลืมทานยาอีกครั้งใน 4 ชั่วโมงต่อมา ในอนาคตยังสามารถเขียนโปรแกรมและพัฒนาให้จ่ายยาหลายชนิดได้ ผลงานนี้ได้ใช้เครื่องมือจากห้อง FabLab ในการสร้างตัววงจรที่ใช้ในการเตือนและจ่ายยา

นอกจากนี้ ห้อง FabLab ของวิทยาลัย ยังได้ใช้ประโยชน์ในการช่วยสร้างชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ด้านการออกแบบชิ้นงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง เช่น การออกแบบชั้นใส่เอกสารในสำนักงาน และสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ เป็นต้น ตลอดจน เป็นที่ฝึกทักษะในสาขาวิชาช่างเทคนิคที่ต้องมีการออกแบบระบบการทำงานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพของระบบโรงงานอุตสาหกรรมชัดเจนก่อนออกไปทำงานจริงด้วย

Cr: etv mac

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 47 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.