กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” หมดเขต 31 กรกฎาคม 2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 65 ครั้ง

กสศ. เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” หมดเขต 31 กรกฎาคม 2563
.
ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ คือทุนแรกและทุนเดียวของประเทศไทย
ที่จะส่งเสริมเยาวชนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา
ให้ได้ศึกษาจนจบปริญญาเอก (*ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสตามเกณฑ์ กสศ. โดยมีรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2562
 3. เป็นผู้มีผลการเรียนสะสมทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา
 4. เป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติดีเด่นที่สถานศึกษารับรอง
 5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบโอนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563

โดย กสศ. จะมีการพิจารณาคุณสมบัติหลักสูตรของผู้ขอรับทุนเพื่อคำนึงถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้ โดยมีสาขาดังต่อไปนี้

 • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve)
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยดิจิทัล
 1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 2. เป็นผู้มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ
  .
  แนวทางการรับสมัครประกอบด้วย 3 แนวทาง
 3. นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ปีการศึกษา 2562 และสอบเข้าปริญญาตรีได้สมัครด้วยตนเอง โดยมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 4. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 2 คน
 5. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน หรือหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาที่กำหนดเสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 2 คน
  .
  สถาบันการศึกษาครูอาจารย์ที่รู้จักเยาวชนช้างเผือกที่มีคุณสมบัติเหล่านี้หรือเป็นนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่
  eef-potential.thaijobjob.com

หรือ

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน 02 079 5475 กด 4 (ในวันและเวลาราชการ)

Cr: etv Mac

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 65 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.