สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมและบรรยายพิเศษสถานพินิจฯพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 55 ครั้ง

■ สถานพินิจฯ
จ.พระนครศรีอยุธยา

สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมและบรรยายพิเศษสถานพินิจฯพระนครศรีอยุธยา

“ปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จ คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจในชีวิตคนทุกคน ที่ลูกหลานเยาวชนต้องร่วมกันเสริมสร้างอุดมการณ์ประการนี้ด้วยความเพียร ความซื่อตรง ความไม่ทุจริตคดโกง ไม่ข่มเหงรังแกผู้อื่น ไม่หยาบคาย อีกประการสำคัญ คือ ความไม่หลงลืมตัว ความสำเร็จในชีวิตของบุคคลผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้ ย่อมอยู่ไม่ไกลตัว หากในทางตรงกันข้าม คือ การสอบไม่ผ่านวิชาชีวิต”
/จ.พระนครศรีอยุธยา
30 มิ.ย. 63

บ่ายวันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วุฒิสภา

สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 55 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.