คณะอนุกรรม คณะที่ 5 ลงพื้นที่ ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในจังหวัดเชียงรายเป็นวันที่ 2

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 35 ครั้ง

เช้าวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำโดย นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 ประกอบด้วย พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์ และนางสาวมะลิวัลย์ เก็ดหมัด ช่วยเลขานุการ เดินทางมาตรวจติดตามหน่วยงานของราชการด้านศูนย์ราชการสะดวกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นวันที่สอง โดยช่วงเช้า นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการ นำคณะ เดินทางเข้าประเมิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเทิง ช่วงสายเดินทางไปยัง ธนาคาร ธ.ก.ส. อำเภอป่าแดด และนำคณะเข้าประเมิน สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเวียงแก่น เพื่อเยี่ยมชมภารกิจการให้บริการในรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยการติดตามตรวจให้คะแนนจะทำการประเมินตั้งแต่งานบริการอาคารสถานที่ การจัดพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และประชาชนผู้ใช้บริการทุกกลุ่มตามหลักอารยสถาปัตย์ เช่น จุดบริการชาร์ทโทรศัพท์ฟรี จุดบริการเครื่องดื่มสำหรับผู้มาใช้บริการ จุดเคาน์เตอร์บริการในรูปแบบ One Stop Service ,จุดสนับสนุนสินค้า OTOP ชุมชน และจุดบริการให้คำปรึกษาปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นายอิสระ ศิริวรภา ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 กล่าวว่า การลงตรวจประเมินในครั้งนี้จะประเมินมาตรฐานงานบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐในจังหวัดเชียงราย ที่ทางหน่วยงานได้ทำการยื่นเรื่องขอสมัครนำจุดบริการประชาชน เข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับเป็นศูนย์บริการประชาชนมาตรฐานระดับประเทศ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับการพัฒนา คุณภาพของงานบริการให้มีคุณภาพสูงมากกว่าเดิม

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽️🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
30/06/63

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 35 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.