(สมศ.) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 149 ครั้ง

สมศ.
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2563 เวลา 9:30 น. ถึง 12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมศ. อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 3 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กทม.
สำนักงานรับรองมาตร ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรยายบทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่ายการประเมินผลคุณภาพภายนอก7เครือข่าย โดยรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย แกนนำสื่อมวลชน นายสะสม หาญกล้า สำนักข่าวกระทรวง
เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายนิสิตนักศึกษา เครือข่ายนักคิดผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ เครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา และ เครือข่ายสื่อมวลชน
บทบาทสำคัญรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อสาธารณชนในวงกว้างที่จะกระตุ้นให้สังคม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาเพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นรวมทั้งสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจากทุกภาคส่วน
ผู้สื่อข่าวส่วนกลางหัวหน้าข่าวภูมิภาค สำนักข่าวข้าราชการ นายศิริวัชรภัทร โชติวัชรเดชานนท์ รายงาน สด จากอาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 3 สมศ.

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 149 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.