กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงกลางเข้มแข็ง เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ไหว้พระสวดมนต์ ก่อนเข้าประชุมประจำเดือน นายอำเภอขวัญใจประชาชนนำร่องงดเหล้าเข้าพรรษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 111 ครั้ง

30 มิถุนายน 2563 : 08.00 น.เป็นต้นไป นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยก่อนประชุม นายอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอเชียงกลาง ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณตน ณ ลานหน้าเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง (ผู้เชิญธงชาติ นายสนั่น บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านผาน้ำย้อย/นางสมศรี ปัญญาจักร์ ผู้ใหญ่บ้านม่วง/นำกล่าวคำปฎิญาณ,นำไหว้พระสวดมนต์ โดยนายพงษกร ค่าคาม ผู้ใหญ่บ้านน้ำคา)จากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายรักษาความสงบ มอบรางวัลป่าชุมชนระดับชมเชยโครงการ”คนรักป่า ป่ารักชุมชน”ประจำปี 2562 ป่าชุมชนบ้านป่าเลา หมู่ 6 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน(รับมอบโดยนายณัฐวุธ นิลคง ผู้ใหญ่บ้านป่าเลา) จากนั้นนายชูชีพ ปัญญานะ ได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชูป้ายรณรงค์ให้ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน งดเหล้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน โดยมีนายอำเภอเชียงกลาง เป็นบุคคลนำร่องในงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ มีผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมดังนี้ พ.ต.ท.ทรงศักดา สิริโชคชัยวรคุณ สวป.สภ.เชียงกลาง,นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง,ร้อยตรีพนม บัวสาย ผู้ช่วยสัสดีอำเภอเมืองน่านรักษาราชการสัสดีอำเภอเชียงกลาง,นายเรวัติ พรมสาส์น ผู้แทนเกษตรอำเภอ,นายวนิดา สมุทรอาลัย ผู้แทน ผอ.กศน.อำเภอเชียงกลาง,นายสัมพันธ์ คำยอด รักษาราชการพัฒนาการอำเภอเชียงกลาง,นางจินตนา แสงจันทร์ ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลเชียงกลาง,ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 325,นางธัญญภัค แสนพะวัง,นายพลภัทร์ ประภัสระกูล,นายสุนทร บูรณกิตติ,นายบรม มณียศ,ปลัดอำเภอเชียงกลาง/นายมนัส พลหล้า ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯอำเภอเชียงกลาง,นายธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ,นายธนา ขันทะสีมา กำนันตำบลพระพุทธบาท,นายสุวรรณ สุขแสวง กำนันตำบลเชียงคาน,นายทัตพงศ์ นันทะน้อย กำนันตำบลเชียงกลาง,นายสมเดช สายน้ำน่าน กำนันตำบลพระธาตุ, ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้บหาร อปท. ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม กรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 111 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.