มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สิ่งของพระราชทาน และมอบเงิน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 32 ครั้ง


วันนี้ (29 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดปทุมธานี มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมด้วย นายสมชาย ลีหล้าน้อย หัวหน้างานป้องกันสาธารณะภัยจังหวัดปทุมธานี นางเบญจมาส แก่นเมือง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักครูโรงเรียนวัดบางเดื่อ เลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านที่นายประหยัด คนไทย และครอบครัวอาศัยอยู่ โดยเหตุเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ 1. กรณีเกิดอัคคีภัย หากบ้านเรือนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการการช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติม โดยจัดซื้อเครื่องครัวเครื่องนอน ตามความเหมาะสม มอบแก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัว ภายในวงเงินไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 2. ช่วยเหลือกรณีที่มีผู้เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต

Cr: ทีมข่าวปทุมธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 32 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.