ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วม MOU สพฐ.ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 150 ครั้ง


ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือกับ นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ในการผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นการผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับการใช้ชุดสื่อกิจกรรมฯ และพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 150 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.