จิตอาสาพระราชทาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 144 ครั้ง

3 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง ต.เชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ เพชร์พิพัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. 2543 ก่อนที่จะทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของการบินไทย
ต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์
โดยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นับเป็นสตรีพระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ในรัชกาลที่ 10

ในกิจกรรมครั้งนี้มีการพัฒนา ทำความสะอาด กวาดใบไม้ เก็บกวาดขยะ เก็บใบไม้ใส่เสวียน ปลูกต้นไม้ รอบบริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเชียงกลางทั้งหมด ล้างพื้นเวทีลานหน้าเสาธงและบริเวณรอบเสาหลักเมืองเชียงกลาง และทางปกครองอำเภอเชียงกลางได้มอบหน้ากากผ้าให้ อปท. ทั้งห้าแห่งในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง เพื่อไปมอบต่อให้ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ นายสุนทร บูรณกิตติ,นางระเบียบจรรยาวิศิษฎ์,นายพลภัทร ประภัสระกูล,นายบรม มณียศ, ปลัดอำเภอเชียงกลาง/นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ เกษตรอำเภอเชียงกลาง,นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง,นายศักดา สัจจานิจการ ท้องถิ่นอำเภอเชียงกลาง,นางอัมพร ฟ้าสาร ผอ.กศน.อำเภอเชียงกลาง,นางจิดาภา ชูมี สรรพากรอำเภอเชียงกลาง,ร้อยตรีพนม บัวสายผช.สัสดีอำเภอเมืองน่าน รักษาราชการสัสดีอำเภอเชียงกลาง,นายมนัส พลหล้า ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯอำเภอเชียงกลาง,นายธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ,นายสุวรรณ สุขแสวง กำนันตำบลเชียงคาน,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมจำนวน 52 คน
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 144 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.