พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 307 ครั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) มอบหมายให้ พ.อ. รพีพงศ์ กระจ่างพันธุ์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กอ.รมน.จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 ณ หอประชุมบ้านเสี้ยว ม.6 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน โดยมี นายณัฐพล พรมไชยะ ปลัดอำเภอปัว และนางลออ แก้วเปี้ย ผญบ.บ้านเสี้ยว ร่วมพิธีฯ มีราษฎรของ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัวฯ เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด น.น. ได้จัดวิทยากรบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ,การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ, การร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างเครือข่ายมวลชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งในการนี้ กศน.อำเภอปัว โดย นายวีระวัตร ฆะปัญญา ผอ.กศน.อำเภอปัว มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ พุฒวงศ์ ครู กศน.ประจำตำบลไชยวัฒนาฯ ได้จัดวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างอาชีพมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 กิจกรรมอาชีพทางเลือก ประกอบด้วย

  1. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวการทำไทย(ขนมชั้น)เพื่อการจำหน่ายและบริโภค( โดยวิทยากรประจำกลุ่ม )
  2. การฝึกอบรมการทำหวดซาวข้าวเพื่อใช้ในครัวเรือนและการจำหน่าย ( โดยวิทยากรประจำกลุ่ม )
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง( ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ) สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯมีความตั้งใจ และให้ความสนใจในกิจกรรมอาชีพทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพภายในพื้นที่ต่อไป(ขนมชั้นอร่อยมาก) บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 307 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.