อบจ.พิษณุโลก เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 299 ครั้ง


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ ซึ่งในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม
โดยในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ ระเบียบวาระที่ 1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.ปรีชา นุตจรัส รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 299 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.