พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) มอบหมายให้ พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 145 ครั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25 63 เวลา 0900 น.
พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ท) มอบหมายให้ พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมี นายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอาวุโสอำเภอสันติสุข นายศรีไทย ศิริมูล นายก อบต.ดู่พงษ์ นายพงศกร พังยะ กำนัน ต.ดู่พงษ์ ร่วมพิธีฯ มีราษฎรของ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุขฯ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ทาง กอ.รมน.จังหวัดน่าน ได้จัดวิทยากรผู้มีความรู้มาบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ การร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างเครือข่ายมวลชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งในการนี้ กศน.น่าน โดย นายประพันธ์ ทองพราว ผอ.กศน.น่าน มอบหมายให้ นายปุญญพัฒน์ ราชสาร ครู กศน.ประจำตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุขฯ ได้จัดวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างอาชีพมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 กิจกรรมอาชีพทางเลือก ประกอบด้วย

  1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทยเพื่อการจำหน่าย( โดยวิทยากรประจำกลุ่ม )
  2. ฝึกอบรมการแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์(โต๊ะ,เก้าอี้)เพื่อการจำหน่าย ( โดยวิทยากรประจำกลุ่ม )
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในอีกทางหนึ่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง( ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ) สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯมีความตั้งใจ และให้ความสนใจในกิจกรรมอาชีพทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพภายในพื้นที่ต่อไป
    ผลการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 145 ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.