เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 อำเภอวัดโบสถ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 210 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ และเครือข่าย พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศพก. เครือข่าย ฟาร์มธรรมชาติภัณฑ์ หมู่ที่ 6 บ้านท่าเสดาะ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ สีอ่อน ประธาน ศพก.เครือข่ายฟาร์มธรรมชาติภัณฑ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน มีเกษตรกรร่วมงานกว่า 200 ราย

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตพืชผักและเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย แบ่งการเรียนรู้ เป็น 4 สถานี ได้แก่
สถานีที่ 1. ศาสตร์พระราชา (บันได 9 ขั้น การบริหารจัดการน้ำ)
สถานีที่ 2. ฅนรักษ์สัตว์ (สุกร กระบือ วัว แพะ)
สถานีที่ 3 ฅนรักษ์สุขภาพ (พืชอินทรีย์)
สถานีที่ 4 ฅนรักษ์แม่ธรณี (ดินและปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์)

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร smart Farmer young smart Farmer ปรีชา นุตจรัส รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 210 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.