น่าน จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 6 อำเภอตอนบน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 214 ครั้ง

ที่สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จัดพิธีตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 6 อำเภอตอนบน (อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกู้ชีพ กู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการตรวจความพร้อม ด้านกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการเผาป่า มีส่วนร่วมในการลดควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในจังหวัดน่าน


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือ กับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้จังหวัดน่าน ได้มีประกาศขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 เมษายน 2563 โดยเด็ดขาด หากพบเห็นสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับเองได้ สามารถโทรแจ้งประสานหน่วยงานได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน โทร.054-716174 หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน โทร.054-716456 ต่อ 15

เครดิต น้องโอผช.ปชส.น่าน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 214 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.