อำเภอเชียงกลาง ให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาประชาชน กิ่งกาชาดร่วมมอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการจำนวน 5 คน บิ๊กชีน่านร่วมมอบเสื้อผ้ามือสอง ผ่านโครงการปันรัก ปันใจ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 51 ครั้ง


30 มกราคม 2563 นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง,นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในการ ออกหน่วยบริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ ราบสูง ชุด อส.สัมพันธ์ ให้บริการ ตัดผมฟรี ให้กับผู้ร่วมงานด้วย ในการนี้ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง ได้มอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 5 คน โอกาสนี้พระอาจารย์สมศักดิ์ ปญฺญาวฑฺฒโน วัดศรีบุญเรือง อ.เชียงกลาง ได้เมตตาร่วมให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงด้วย,ตรวจรักษาโรคทั่วไป 41 คน,ตรวจรักษาทันตกรรม 16 คน,รับบริการตัดผม 22 คน และห้างบิ๊กซีมอบเสื้อผ้ามือสองผ่านโครงการ ปันรัก ปันใจ โดยนายณัชธัญญ์ ชวชาติ ผู้จัดการห้างบิ๊กซี สาขาน่าน มอบผ่านนายบุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายชาตรี ทำงาม สมาชิกสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำมามอบให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสด้วย หน่วยงาน เข้าร่วม ดังนี้ 1.หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. 2.กศน.อำเภอเชียงกลาง 3.กองร้อย ตชด. ที่ 325 4.ผู้นำชุมชน 5.องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแก้ว 6.กิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง 7.สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงกลาง 8.สนง.เกษตรอำเภอเชียงกลาง 8.สนง.ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง 9.กองร้อย อส.ที่ 10 อำเภอเชียงกลาง 10.สถานีตำรวจภูรเชียงกลาง ร่วมให้บริการประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้าน บนพื้นที่ราบสูง ห่างไกลความเจริญ บ้านผาน้ำย้อย หมู่ 5 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง /นายสุรเชษฐ์ ปินทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงกลาง/นายชูชีพปัญญานะสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง/นางลำดวน จำนงค์กิจ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง/นางอัมพร ฟ้าสาร ผอ.กศน.อำเภอเชียงกลาง/ร.ต.พนม บัวสาย ผู้ช่วยสัสดีอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รักษาราชการสัสดีอำเภอเชียงกลาง/ นายเรวัติ พรมสาส์น ผู้แทนเกษตรอำเภอเชียงกลาง/พ.ต.ท.สรรเสริญ ฉันทะ รองผกก.ป.สภ.เชียงกลาง/ร.ต.ท.สมรวย ขอดเตชะ ผู้แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 325/นางยุวพร จรัสวรภัทร รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง/
นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง/นายมนัส พลหล้า กำนันตำบลพญาแก้ว/นายสามารถ ขอดเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เชียงกลางพญาแก้ว/นายอนุรักษ์ ระวังการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย/นายสนั่น บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านผาน้ำย้อย/นายจักรวาล อิทรศักดิ์ ผอ.รพ.สต.พญาแก้ว/นายเจริญ อุดอ้าย ผอ.รพ.สต.บ้านงิ้ว/นายเจต อินสองใจ หัวหน้า สสช.ผาน้ำย้อย/นายพลภัคร์ ประภัสระกูล นายบรม มณียศ นางสาวชนกนันท์ อุดร ปลัดอำเภอเชียงกลาง/ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ในพื้นที่ตำบลพญาแก้ว เข้าร่วมงานด้วย เวลา 8.00 น ถึง 13.00 น ณ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย หมู่ 5 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 51 ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.