สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)​โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 360 ครั้ง

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ ” สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เมื่อค่ำวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ภายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 ที่บริเวณเวทีนิทรรศการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย โดยได้ทำบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ชมรมรักษ์ผ้าล้านนา คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงราย

โดยจังหวัดเชียงราย กำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดดำเนินโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยการส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ สวมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องทุกวัน ยกเว้นในวันที่ต้องสวมเครื่องแบบราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวอีกด้วย สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าของผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินได้อย่างโดดเด่นและทรงคุณค่า ภายหลังจากการเสร็จพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือ ได้มีกิจกรรมเดินแบบผ้าถิ่นไทย โดยนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พัฒนาอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงราย และภาคเอกชนรวมจำนวน 60 คน สามารถสร้างความสนใจและความชื่นชมในเสน่ห์ของผ้าไทยได้อย่างลงตัวอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
28/01/63

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 360 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.