วัดกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จัดงานสมโภช สัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 568 ครั้ง


18 มกราคม 2563 : 09.19 น. ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยท่านเจ้าคุณ พระโสภิตวิริยาลังการ(วิถี เขมาราโม)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ เมตตาจัดงานสมโภช สัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562 มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทาน ตั้งสมณศักดิ์ดังนี้ พระครูสังฆรักษ์ธรรมรักษ์ อุฎฐาโน เจ้าอาวาสวัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูเกษมมัชฌิมานันท์” โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เมตตาเจริญพุทธมนต์ นำโดย พระครูนันทชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง,พระครูวิจิตรธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ,พระครูพิทักดิ์เจติยานันท์ เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง,พระครูศีลนันทโชติ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง,พระครูปุญญากรวิวัฒน์วิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลเชียงกลาง,พระครูประทีปนันทธรรม เจ้าคณะตำบลพระธาตุ, พระครูถาวรนันทวัฒน์ เจ้าคณะตำบลงอบ-ปอน อ.ทุ่งช้าง,พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน,พระมหาชุติภัต อภินนฺโท วัดสังเวสวิศยารามวรวิหาร, และโอกาสนี้พระครูเกษมมัชฌิมานันท์ เมตตามอบทุนการศึกษา 17 ทุน จำนวนเงิน 22,500 บาท 1.มอบพระใบฎีกาธนารัตน์ สุวณฺณสิริ 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท,2.มอบสามเณรวัดกลาง 11 ทุนๆ ละ 500 บาท,3.มอบนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท,4.มอบนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 1 ทุนๆละ 2,000 บาท,5.มอบ รพ.สต.พระธาตุ 1 ทุนๆละ 3,000 บาท,6.มอบ อสม.1 ทุนๆ 2,000 บาท,7.มอบ อสม.บ้านสร้อยพร้าว 1 ทุนๆ 2,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีและแสดงมุทิตาจิตดังนี้

นางพิมพา วภักดิ์เพชร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน/นายสุนทร บูรณกิตติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงกลาง/นายประพัฒน์ บุญเกิด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อ.เชียงกลาง/นายมนัส พลหล้า กำนันตำบลพญาแก้ว/นายธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ/นางจำปา ลำออ ผอ.รพ.สต.พระธาตุ/นายสมเดช สายน้ำน่าน ผู้ใหญ่บ้านกลาง ต.พระธาตุ/ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ ต.พระธาตุ ร่วมงานและตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม นม ผลไม้ เป็นจำนวนมาก
ภาพข่าวโดย ชาตรี ทำงาม สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 568 ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.