เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ อำเภอบางกระทุ่ม ปี 2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 293 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน โดยมีนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในการเปิดงาน นายมานิตย์ สุวรรณไชยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ้านไร่ภูวสิน 159) หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรร่วมกิจกรรมกว่า 100 ราย

การจัดงาน Field Day ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของอำเภอบางกระทุ่ม และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง

แบ่งการเรียนรู้ เป็น 5 สถานี ได้แก่
สถานีที่ 1 ข้าวพันธุ์ดีก็มีชัย วิทยากรเกษตรกรนายสมพงษ์ อ้นชาวนา ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
สถานีที่ 2 เจ้าตัวร้าย สายกระโดด วิทยากรเกษตรกร นายธวัช พันธุ์มณี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
สถานีที่ 3 สูตรเด็ด เร่งเต่ง โตไว วิทยากรเกษตรกร นายสมศักดิ์ สาโท ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน
สถานีที่ 4 ปลูกพืชน้ำน้อย รายได้ไม่น้อย วิทยากรเกษตรกร นายสำเริง ประทุมมาศ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สถานีที่ 5 ทางเลือกใหม่ที่…โดรนใจเกษตรกร โดย บริษัท บัคอะเวย์
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

โดยคุณธนัดดา ไกรสรเจริญ เกษตรกร อายุ 44 ปี จากหมู่ 1 ตำบลบางกระทุ่ม ได้กล่าวว่า การมาร่วมงาน Field Day ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการทำนาของตนเองมาก ได้รับความรู้ใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน ขอบคุณหน่วยงานราชการที่จัดกิจกรรมดีๆเกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ อำเภอบางกระทุ่ม ปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน โดยมีนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานในการเปิดงาน นายมานิตย์ สุวรรณไชยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ้านไร่ภูวสิน 159) หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรร่วมกิจกรรมกว่า 100 ราย

การจัดงาน Field Day ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของอำเภอบางกระทุ่ม และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง

แบ่งการเรียนรู้ เป็น 5 สถานี ได้แก่
สถานีที่ 1 ข้าวพันธุ์ดีก็มีชัย วิทยากรเกษตรกรนายสมพงษ์ อ้นชาวนา ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
สถานีที่ 2 เจ้าตัวร้าย สายกระโดด วิทยากรเกษตรกร นายธวัช พันธุ์มณี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
สถานีที่ 3 สูตรเด็ด เร่งเต่ง โตไว วิทยากรเกษตรกร นายสมศักดิ์ สาโท ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน
สถานีที่ 4 ปลูกพืชน้ำน้อย รายได้ไม่น้อย วิทยากรเกษตรกร นายสำเริง ประทุมมาศ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
สถานีที่ 5 ทางเลือกใหม่ที่…โดรนใจเกษตรกร โดย บริษัท บัคอะเวย์
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

โดยคุณธนัดดา ไกรสรเจริญ เกษตรกร อายุ 44 ปี จากหมู่ 1 ตำบลบางกระทุ่ม ได้กล่าวว่า การมาร่วมงาน Field Day ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการทำนาของตนเองมาก ได้รับความรู้ใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน ขอบคุณหน่วยงานราชการที่จัดกิจกรรมดีๆ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 293 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.