“ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒ “

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 210 ครั้ง

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลาออกอากาศใหม่ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒ “

“กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ “

“ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
จังหวัดอุดรธานี “

​กองทัพภาคที่ ๒
ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๓๕ สมัยรัชกาลที่ ๕ รับผิดชอบพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพื้นที่ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของประเทศ
มีพรมแดนติดกับ ๒ ประเทศ คือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

มีภารกิจหลักสำคัญ
๕ ประการ คือ

๑. การป้องกันประเทศ
๒. การรักษาความมั่นคงภายใน
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การช่วยพัฒนาประเทศ
๕.การปฏิบัติทางทหารนอกเหนือการสงคราม

​สำหรับการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน มี ๒ กองกำลัง
ป้องกันชายแดน
คือ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี
และกองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์

ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเส้นเขตแดน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๖๙ กิโลเมตร

​ภารกิจหลัก :
คือการวางกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าอาวุธ สินค้าหนีภาษี และอาชญากรรมตามแนวชายแดน
การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนด้วยสันติวิธี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติจากท่าน
พลตรี พิเชษฐ์
อาจฤทธิรงค์
รองแม่ทัพภาคที่ ๒

พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี

พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฎิบัติงานหน้าที่สำคัญของกองทัพภาคที่ ๒ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และภาระกิจ ของกองกำลังสุรนารี และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

อย่าพลาดติดตามชมภาพและภาระกิจในการปฎิบัติงานผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 210 ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.