จังหวัดเชียงรายประชุมติดตามผลการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตอบสนองนโยบาย”ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 346 ครั้ง

นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายในวันที่เจ็ด โดยมีการถ่ายทอดทางไกลผ่านระบบ VCS กับทั้ง 18 อำเภอ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติและวิเคราะห์สถานการณ์กับห้วงของการเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพและความปลอดภัยสูงสุดและใช้เป็นข้อมูลวางแผนในช่วงเทศกาลต่อไป พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีภายใต้แนวทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยในเทศกาลปีใหม่ 2563 ปีนี้ จังหวัดเชียงรายได้ให้การต้อนรับนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้ง ประชาชนชาวเชียงรายที่เดินทางภูมิลำเนาเพื่อร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่พร้อมกันด้วยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตก อากาศหนาวเย็น และมีพายุลูกเห็บตกหลายพื้นที่ ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงและไม่สวมหมวกกันน๊อค หลีกเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งชาวเชียงรายเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย (ศปถ.จ.ชร.) ได้รายงานสถานการณ์ประจำวัน ดังนี้

1.สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 1 ม.ค. 2563

 • เกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง
 • เสียชีวิต 1 ราย (ชาย 1 ราย, หญิง – ราย)
 • บาดเจ็บ (Admit) 17 คน (ชาย 12 คน, หญิง 5 คน)
  2.สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา
  3.มาตรการเมาแล้วขับ ให้ยึดรถ 42 คัน ถูกดำเนินคดี 51 คน
  4.สะสม รวม 6 วัน (27 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63)
 • เกิดอุบัติเหตุ 78 ครั้ง
 • บาดเจ็บ 79 คน (ชาย 59 คน,หญิง 20 คน)
 • เสียชีวิต 12 ราย (ชาย 11 ราย,หญิง 1 ราย)
 • มาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถ 502 คัน ถูกดำเนินคดี 538 คน ในที่ประชุมได้นำเสนอผลปฏิบัติงานในวันต้อยนรับปีใหม่ที่มีการเดินทางกลับออกจากจังหวัดเชียงรายไปยังที่หมายยังจังหวัดต่าง ๆ มีการเรียกตรวจรถทุกประเภทกว่า 11,000 คัน ผลการดำเนินคดีทั้ง 10 รสขม คือ 1ร 2ส 3ข 4ม กว่า 3,600 ราย และสรุปข้อมูลที่เป็นสาเหตุให้เกิดฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนจากการจราจร อาทิ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถน้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวมอบนโยบายว่า จากสถานการณ์ในวันเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งมียานพาหนะและรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดเชียงรายได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ทุกรายพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ดื่มสุราหรืออ่อนเพลีย ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและความพร้อมของรถยนต์ โดยให้จุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการปรับย้ายที่ตั้งเป็นไปในเส้นทางขากลับ ให้ด่านชุมชนและด่านครอบครัวยังคงกวดขันอย่างเข้มงวดหลังวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งอาจจะยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวรอเดินทางกลับในวันอื่น ประกอบกับให้ทุกหน่วยรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในครั้งต่อไปและในเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งให้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ในที่ประชุมยังได้หารือแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาการไม่ต่ออายุ พ.ร.บ.ประกันภัยสำหรับบุคคลที่สาม ปัญหาการขาดต่ออายุทะเบียนรถ การจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้ง ปัญหาน้ำยางรั่วไหลลงพื้นถนนในระหว่างการขนส่งแล้วส่งผลต่อสภาพถนนลื่น พร้อมกันนี้ การปฏิบัติงานจะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ของคืนวันนี้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่จุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเดินทางกลับให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ โดยแนะนำให้ผู้ขับขี่พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เมาสุรา และดูแลสภาพรถให้มีสมรรถภาพที่ปลอดภัย พร้อมตอกย้ำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้มงวด และจริงจังเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนัก และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะจากการจราจรทางถนน
  🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
  02/01/63

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 346 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.