รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 314 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เข้มข้น.. นักรบชุดดำ Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T )ทหารพราน จู่โจมชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213

บันทึกเทปการปฎิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมสัมภาษณ์พันเอก พิทักษ์พล ชูศรีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒ลงพื้นที่ปลอดภัยดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบายพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์. แม่ทัพภาคที่ ๔ และ ผอ.รมน.ภาค๔ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและ ยะลา

​- มุ่งเน้นตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา เพื่อลดการใช้ความรุนแรง สนับสนุนแนวทางสันติวิธี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ ตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560- 2562 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ” โดยเน้นความสำคัญ ๔ ประเด็น ได้แก่
​​๑. รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือเป็นวาระแห่งชาติ
​​๒. กรอบทิศทางของนโยบาย ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
​​๓. กอ.รมน. และ ศอ.บต. ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมีการบูรณาการ และบรรลุผลทางปฏิบัติ
​​๔. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ทั้งการจัดทำแผนงานโครงการ และแผนงบประมาณเชื่อมโยงภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์

อย่าพลาดติดตามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จัดเต็มทุกวินาที
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562
เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 314 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.