จังหวัดเชียงรายเปิดโครงการบวชชีจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 167 ครั้ง

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีบวชศีลจาริณี บวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อบ่ายวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดมงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอำเภอแม่สาย พันเอก สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทายก ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอแม่สาย และวัดมงคลธรรมกายาราม โดยการประกอบพิธีบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) ในครั้งนี้มุ่งหมายให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหาเมตตากรุณาต่อปวงพสกนิกรกร ในสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมงานนี้อีกด้วย ซึ่งได้จัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 และมีผู้บวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) จำนวนทั้งสิ้น 246 ราย โดยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมการศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพระพุทธศาสนา

เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแก่สตรีและเยาวสตรีได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในการจัดโครงการบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงราย โดยข้าราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ส่ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สาย สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยความรักความสามัคคีกลมเกลียวอย่างดียิ่ง

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
04/12/62

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 167 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.