กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 794 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด น่าน เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 80 คน เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานตามกรอบการดำเนินงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ
1.กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ (กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์, การปรองดองสมานฉันท์และงานด้านกิจการมวลชน, การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


2.กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม (การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด, การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การจัดระเบียบสังคม)
3.กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบพิเศษ (การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ, การป้องกันและแก้ไขปัญหาพันธกรณีระหว่างประเทศ, การเสริมสร้างเสถียรภาพของชาติ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ไซเบอร์รูปแบบ)
4.กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงานและอาหาร กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงานและอาหาร (การป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ, การขับเคลื่อนกลไก ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร) เพื่อเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ประจำเดือน ธันวาคม2562 ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผอ.รมน.จังหวัด น่ายได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 794 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.