การสื่อสารเรดด์พลัสประเทศไทย จัดประชุมย่อยแสดงความคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 977 ครั้ง

การสื่อสารเรดด์พลัสประเทศไทย จัดประชุมย่อยแสดงความคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่
ข่าว วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุม โรงแรมแพร่นคราอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คุณภูสิน เกตานนท์ ตัวแทนกองการประเทศ เปิดการประชุมย่อยยุทธศาสตร์การสื่อสารเรดด์พลัสในประเทศไทยในเขตภาคเหนือ ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.น่าน

โดยมูลนิธิคีนัน และสถาบันสิ่งแวดล้อมสต๊อกโฮม ได้รับมอบหมายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ (Forest Carbon Partnership Facility) โดยมีธนาคารโลกเป็นผู้บริหารกองทุนฯ

เพื่อดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล ด้านเรดด์พลัส (REDD+)

ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยคณะทำงานฯได้กำหนดจัดเสวนาเพื่อระดมความคิดสู่การยกร่างแผนการสื่อสารเรดด์พลัสของประเทศ ใน พื้นที่ภาคเหนือ โดยเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม REDD+ หรือการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมวางแนวทางดำเนินการโครงการฯ และข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยคุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ตัวแทนกองการต่างประเทศ สาระสำคัญและหลักการของ REDD+ โดยคุณสมหญิง สุนทรวงศ์

การระดมความคิดเห็นตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคเหนือเกี่ยวกับมุมมอง REDD+ ข้อกังวลและข้อแนะนำเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การ โดยคุณธีรารัตน์ ปัญญาวรานันท์

การระดมพลังสมองพัฒนาแผนกลยุทธ์ REDD+ ประเทศไทย โดยคุณไปรวัน ลิ้มพันธุ์บุญ โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเรดด์พลัสในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อเก็บข้อมูลค้นความคิดเห็น ข้อกังวลและคำแนะนำในการสื่อสารโครงการเรดด์พลัส เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารให้เป็นไปตามบริบทของผู้รับสารที่มีความหลากหลายอัตลักษณ์ในประเทศไทย เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสื่อเละข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมสำหรับภาคเหนื่อ และเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ต่อไป

การนี้สมาคมสื่อมลชนจังหวัดน่าน เห็นความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งตัวแทนเข้าร่วม อาทิ ภูษณะ ยะวิญชาญ สถานีคาวบอยเรดิโอ 89.25 MHz. รจณา วังคำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแสงงามเรดิโอ 102.75 MHz. ธิติฉัตร์ ต๊ะดี ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุแสงงามเรดิโอ 102.75 MHz. บุญยงค์ สดสอาด ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยนิวส์ -สื่อรัฐ-ข่าวข้าราชการ- คมชัด – พลังชน – ก้องสยาม- ดาวไต้ – สยามสิงห์บุรีนิวส์ – บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 977 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.