น่าน อบต.ไชยสถาน นำล่อง จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 434 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสถาน ที่จำหน่ายอาหารตำบลไชยสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดอบรม ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลไชยถาน ตามหลักเกณฑ์ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลการบังคับใช้มานับตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2561 และได้กำหนดบทเฉพาะกาล ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรม ภายใน 2 ปี คือ ต้องก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 120 คน
ซึ่งจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 60 คน
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 60 คน

ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนวิทยากร และร่วมขับเคลื่อนงาน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน นำโดยนายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน โดยนางพินิจ เมืองคำ ผอ.รพสต.ไชยสถาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า นำโดยนายชำนาญ เลี้ยงเพชร ผอ.รพสต.ปางค่า นายมาโนช ขันทาพิริยา นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ไชยสถาน และน้องแพม น ส.ฐกุลกานต์ วันงาม ผช.สาธารณสุข อบต.ไชยสถานเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการอบรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นเข้ารบการอบรมเช่นนายณัชธัญญ์ ชวชาติ ผู้จัดการบิ๊กซีสาขาน่าน พร้อมด้วยพนักงาน และผู้ประกอบการในบิ๊กซีเป็นต้น
โดยมีนายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้รับมอบหมายจากนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัติในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 434 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.