3 ห้าม 3 ไม่ 3 ควร มาตรการวันลอยกระทง 2562

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 705 ครั้ง

👱‍♂👱‍♂ ผบ.ตร. ห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน นักท่องเที่ยว เทศกาลลอยกระทงปี 62 กำชับให้ตำรวจดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบ

📣📣 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน วันจันทร์ ที่ 11 พ.ย. 62 ซึ่งถือเป็นวันลอยกระทง และเป็นวันสำคัญตามประเพณีของไทย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟ ตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

💥💥 สถานที่บางแห่ง มีการจัดงานแสดงแสง สี เสียง หรืองานเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน รำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดรวมถึงอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วยนั้น

👱‍♂👱‍♂ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว จึงได้กำชับและสั่งการไปยังกองบัญชาการทุกพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการจราจร การป้องกันอาชญากรรมในทุกรูปแบบ การรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ดังนี้

1️ มาตรการป้องกันอาชญากรรม อุบัติเหตุทางน้ำ และอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ออกตรวจตราตามสถานบริการ สถานบันเทิง ชุมชน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการจัดงาน จัดกิจกรรมรื่นเริง สถานที่ที่มียานพาหนะจอดเป็นจำนวนมาก ลดโอกาสในการกระทำความผิด

▶️▶️ จัดฝ่ายสืบสวน ติดตาม บุคคลเป้าหมาย รวมทั้งควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน สร้างช่องทางเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในการระมัดระวังป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำผิด หรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและอบายมุขประเภทต่างๆ
▶️▶️ เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ จัดเรือออกตรวจตราตามบริเวณลำน้ำเพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุทางน้ำและประสานกับกรมเจ้าท่าตรวจความเรียบร้อย ความมั่นคงของโป๊ะ หรือท่าเทียบเรือ และพิจารณาร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ กำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิงเนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2️ ด้านมาตรการปราบปรามอาชญากรรม นั้น ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
🔴 ตั้งจุดตรวจค้นทั้งพื้นที่ชั้นนอก ชั้นใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ อาวุธ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย รถต้องสงสัย
🔴 บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางการสืบสวนหลังเกิดเหตุในเส้นทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุร้าย มุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตามสถานที่ขนส่ง แหล่งคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่จัดงานที่มีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไปร่วมงานจำนวนมาก

3️ ด้านมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำชับหน่วยปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการฉวยโอกาส ของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ก่อเหตุร้ายในพื้นที่ต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ
🔴 เพิ่มความเข้มในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่มีชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปเที่ยว สถานที่สำคัญ พร้อม
🔴 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการหลอกลวงการขายสินค้าหรือบริการของกลุ่มมิจฉาชีพ แก๊งต้มตุ๋น ผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล รวมถึงการกระทำอนาจารที่อาจเกิดขึ้นได้
🔴 กองบัญชาการสันติบาล (บช.ส.) ติดตามสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆ หากพบว่ามีสิ่งบอกเหตุหรือมีความเคลื่อนไหวใดๆ ในการฉวยโอกาสก่อความไม่สงบ การลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนใน หรือเหตุอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
🔴 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยเป็นกรณีพิเศษ

✅✅ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือกับประชาชนให้ปฏิบัติตามแนวทาง “3 ห้าม 3 ไม่ และ 3 ควร”
❌ 3 ห้าม
▶️ ห้ามเล่นพลุประทัด ดอกไม้เพลิง
▶️ ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า
▶️ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่

❌ 3 ไม่
▶️ ไม่แต่งกายล่อแหลม
▶️ ไม่ปล่อยเด็กไปเที่ยวงานตามลำพัง โดยให้จดชื่อผู้ปกครองและหมายเลขโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าของเด็ก
▶️ ไม่ไปในสถานที่อโคจร หรือสถานที่มั่วสุม

✅✅ 3 ควร
▶️ ควรระมัดระวังการใช้โป๊ะ ท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะในที่ที่มีคนจำนวนมาก
▶️ ควรกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกหลอกไปในทางมิชอบ
▶️ ควรรื่นเริงบนพื้นฐานของการสืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม

☎️ ทั้งนี้ ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือ ขอความช่วยเหลือ ที่ได้หมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม.

🙏🏻 ข้อมูลศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #วันลอยกระทง #มาตรการรักษาความปลอดภัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 705 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.