นายอติรุจ จำรูญ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ แจ้งว่า ด้วยวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นวัน ลอยกระทง ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมออกมา ลอยกระทง ตามสถานที่ ริมแม่น้ำชึ่งส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชน จัดให้ มีงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 544 ครั้ง

นายอติรุจ จำรูญ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ แจ้งว่า ด้วยวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นวัน ลอยกระทง ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมออกมา ลอยกระทง ตามสถานที่ ริมแม่น้ำชึ่งส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชน จัดให้ มีงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง บางพื้นที่จัดให้มีท่าน้ำ หรือท่าเรือสำหรับให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวลงไปลอยกระทง เป็นการชั่วคราว ซึ่งสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว อาจมีสภาพไม่ปลอดภัย
ดังนั้น จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้อำเภอ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงริมแม่น้ำ
ดำเนินการ ดังนี้
1.กรณี มีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำประเภท ท่าน้ำ ท่าเรือ สำหรับลอยกระทง ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำท่าเรือ ท่าน้ำ ให้เพียงพอ
2.มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต พวงชูชีพ เสื้อชุชีพ และติดไฟส่องสว่างให้เพียงพอ
3.กรณี น้ำลึกให้มีเรือกู้ภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต และระบบสื่อสารให้สามารถสั่งการได้ทันที
4.จัดให้มีป้ายแสดงจำนวนคนที่ท่าน้ำ. ท่าเรือสามารถรองรับได้ให้ชัดเจนและควบคุมจำนวนคน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ
5.จัดฝึกช้อมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าสาขาแพร่โรงพยาบาลตำรวจ กู้ภัยของมูลนิธิเป็นต้น
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 544 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.