องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่พิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี นำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 298 ครั้ง

วันนี้ (2 พ.ย. 2562) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี
และคณะองคมนตรี เป็นประธานและผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต
โดยมี พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ร่วมทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นรับผ้าพระกฐิน อุ้มประคองนำผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระวิหารพระพุทธชินราช วางผ้าที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย จากนั้นประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐิน กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน แล้วเสร็จ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วประเคน พร้อมทั้งถวายเทียนพระปาฏิโมกข์ จากนั้นพระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรม จากนั้นประธานถวายบริวารกฐินแด่เจ้าอาวาส และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์


สำหรับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมมาเที่ยวชมและสักการบูชาเป็นจำนวนมาก ปรีชา นุตจรัส รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 298 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.