นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 267 ครั้ง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 พร้อมกับกำหนดแนวทางการปฏิบัติดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ผธ้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลในวงการกีฬา นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้นำภาคเอกชนและประชารัฐเข้าร่วมหารือเป็นจำนวนมาก ในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญกับการได้รับเกียรติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา Sport City เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเมืองแห่งกีฬาของประเทศไทย จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดมาตรฐานและคุณภาพในการจัดกิจกรรมการกีฬาทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้ง ตอบสนองประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ Trail Running ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำปฏิบัติการจัดกิจกรรมของจังหวัดเชียงราย ช่วงระหว่างปี 2562 – 2563 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงรายทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมกีฬาภายในจังหวัดเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการกีฬาของชาติ ซึ่งที่ประชุมได้วางรูปแบบและประกาศแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะต้องขออนุญาตและประสานหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ส่วนราชการ โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่เส้นทางที่ใช้จัดการแข่งขัน หน่วยงานการจราจรและการรักษาความปลอดภัย การใช้ถนนสาธารณะ การใช้เสียง การผ่านทาง ขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม และอื่น ๆ โดยการขออนุญาตจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขออนุญาตจัดการแข่งขันให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงทั้งประเภทวิ่ง ปั่นจักรยาน และไตรกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมบนถนนและทางตามภูมิประเทศ โดยให้ยื่นต่อคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียวราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 053713004 จากนั้น จะมอบหมายให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเข้าไปติดตามและสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งให้รายงานผลการจัดกิจกรรม

ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีจุดเด่นที่มีความตื่นตัว ตั้งใจ มีความร่วมมือ และมีความสามารถในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน ท้องถิ่น กลุ่มงาน กลุ่มบุคคล รวมทั้งผู้จัดกิจกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชารัฐและชนเผ่าในจังหวัดเชียงรายได้อย่างโดดเด่น

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้ขอเชิญจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดแข่งขันกีฬาจักรยานอีก 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเซีย ครั้งที่ 25 และเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้วที่ 11 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2563 และการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2563 ไปพร้อมกันด้วย

🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/10/62

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 267 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.