จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเชียงกลาง พัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 268 ครั้ง


วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.09 น.นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง นายสมเกียรติ อาจสังข์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง/นางอัมพร ฟ้าสาร ผอ.กศน.อำเภอเชียงกลาง/นางลำดวน จำนงค์กิจ พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง/นายศักดา สัจจานิจการ ท้องถิ่นอำเภอเชียงกลาง/นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ เกษตรอำเภอเชียงกลาง/นายประพัฒน์ บุญเกิด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงกลาง/นางธัญญภัค แสนพะวัง นางสาวปรางค์แก้ว บุณยธิกุล นายสุนทร บูรณกิตติ นายพลภัคร์ ประภัสระกูล นายบรม มณียศ นางสาวชนกนันท์ อุดร ปลัดอำเภอเชียงกลาง/ เจ้าหน้าตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ อาสารักษาดินแดน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเชียงกลาง และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดหนองแดง ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 336 คน ชาตรี ทำงาม บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 268 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.