โครงการ“ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 622 ครั้ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่น
 2. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ห่างไกลโรค และส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางระยะใกล้-ไกล เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกในขณะนี้
 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นตำบล สะเนียน

4. เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสะเนียน (Long Term Care) และโครงการเพื่อสาธารณะกุศลอื่นๆของศูนย์ปั๋นสุของค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน

❇️ประเภทกลุ่มเป้าหมายและจำนวนเป้าหมาย
-นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย จำนวน 700 คน

(ไม่มีสมัครหน้างาน)

❇️เป้าประสงค์ในการจัดงาน

 1. รายละเอียดของโครงการ
  ✅ปั่นจักรยานขึ้นดอยตีดู้ว์ ระยะทาง 30 กิโลเมตร
  ✅จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562
  ✅ประกาศรับสมัคร 10 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562
  รับสมัครวันสุดท้าย 30 พฤศจิกายน 2562
  ✅ค่าสมัครบุคคลทั่วไป 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญที่ระลึก
  ✅ค่าสมัคร VIP 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญที่ระลึก (สามารถปั่นได้ทั้ง 2 ประเภท)
  2.ประเภทการปั่น
  ✴️🚲🚲ปั่นชิลล์ ระยะทาง 10 กิโลเมตร (รับเหรียญ ตรงจุดร้านน่านตะวันฟาร์ม)
  ✴️🚲🚲ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ชายและปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์หญิง ระยะทาง 30 กิโลเมตร (รับเหรียญบนดอยตีดู้ว์)
  (นักปั่นที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลและของที่ระลึก🏆🥇🥈🥉)
 2. ข้อกำหนดของจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  ✳️🚵‍♀ประเภทเสือภูเขา และเสือหมอบ มีเกียร์ที่เหมาะสม
  ✳️🚵‍♀มีอุปกรณ์ไฟท้าย เบรกล้อหน้าและล้อหลัง

✳️🚵‍♀ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชำระเงินค่าสมัครทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ

กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 – 17.00 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ ณ ที่ร้านเครื่องเงินชมพูภูคาตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ข่วงเมืองน่าน (เทศบาลเมืองน่าน)
(เวลา) 04.00น.
📥รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อและนักปั่นรับประทานอาหารเช้า

 • นักปั่นร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท
  -แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบกันที่ ข่วงเมืองน่าน
  (เวลา) 05.00 – 05.30 น – ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับ
  (เวลา) 05.30 – 06.00 น. – ประธานในพิธี(ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน)กล่าวเปิดโครงการและปล่อยขบวนจักรยาน
  (เวลา) 06.00 น.
  🚵‍♂- ปล่อยตัวนักปั่นทั้ง 2 ประเภทรวมระยะทาง 30 กม.
  (เวลา) 08.00 น. – ร่วมสนุกในการปิดโครงการที่จุดเส้นชัย (ดอยตีดู้ว์)
  (HIGH LIGHT คือการปั่นจักรยานพิชิตขึ้นสู่ดอยตีดู้ว์ ซึ่งมีความสูงชันและเส้นทางโค้งคดเคี้ยวและเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า) รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เส้นทางปั่น
จุดสตาร์ทที่ข่วงเมืองน่าน (101) —> ผ่านแยกวัดศรีพันต้น —> เข้าถนน (1091) ผ่านห้างบิ๊กซีสาขาน่าน —> ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน —> น่านตะวันฟาร์ม —> ผ่านที่ทำการองค์การบริหาร-ส่วนตำบลสะเนียน —> ป้อมตำรวจห้วยลี่—> โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง —>จุดสิ้นสุดบนดอยตีดู้ว์

ขาลงจากดอยตีดู้ว์ มีรถรับ-ส่ง ขนลงมาที่จุด Start เพื่อความปลอดภัยของนักปั่น

🌸🌸🌼🌼🌺🌺
ชำระค่าสมัครผ่านทาง
ชื่อบัญชีปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ โดย นายธีรพล วรรณวิภูษิต หรือ นางนงนุช พรมมี หรือ
นายวีระชัย หมู่สกุล
หมายเลขบัญชี 674-5-54355-9
🏦🏦ธนาคาร/สาขา ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี น่าน


ช่องทางการสมัครและค่าสมัคร
1.รับสมัครทางเว็บไซต์ โดยผู้สมัคร 💰💰💸💸โอนเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้รับ
👕เสื้อปั่นจักรยาน จำนวน 1 ตัว,🏅เหรียญที่ระลึกและได้รับประกันอุบัติเหตุ 🚑
2.สมัครด้วยตนเองได้ที่
2.1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓0น. โทร./โทรสาร 054-785-163 (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
2.2. ร้านเครื่องเงินชมพูภูคา ตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน โทร. 054-710177
3.ค่าสมัครปั่นชิลล์ 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยาน จำนวน 1 ตัว,เหรียญที่ระลึก และได้รับประกันอุบัติเหตุ
4.ค่าสมัครปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ชายและปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์หญิง 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยาน
จำนวน 1 ตัว,เหรียญที่ระลึก และได้รับประกันอุบัติเหตุ

5.กำหนดจำนวนผู้สมัครทุกประเภท ไม่เกิน 500 คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Facebook:เพจเฟสบุ๊ค ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ
-คุณธีรพล :081-724-4477
-คุณกาญจนา:089-633-2623
-คุณณัณทิญา:065-895-8977
-พันจ่าโทธีรวัฒน์ :084-4244245
-คุณปราการ:081-2888334
คณะบุคคลและกลุ่มที่รับผิดชอบ

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน 4. ป่าไม้จังหวัดน่าน
 4. สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน 6. สโมสรโรตารีน่าน
  🚴‍♀🚴‍♀🚴‍♀🚴‍♀🚴‍♂🚴‍♂🚴‍♂🚴‍♂ บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 622 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.