สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โดยมีนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมนางวันทนา ดำธรรม รองนายกเหล่ากาชาด นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดปทุมธานี ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธี
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและเห็นว่าเด็กคือกำลังสำคัญในอนาคตที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สุภาพ เรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ได้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณามอบให้นักเรียน นักศึกษา ทั้ง7อำเภอ ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล จำนวน 245 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนทุกคน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี /ช่างภาพโรงเรียนปทุมวิไล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.