เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน จำนวน 245 โรงเรียน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

วันนี้ (17 ก.ย.62) เวลา 10.00 น.ที่ สำนักงานเหล่กาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 โดยมีนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธี เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและเห็นว่าเด็กคือกำลังสำคัญในอนาคตที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สุภาพ เรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ได้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การให้ทุนการศึกษาจะพิจารณามอบให้นักเรียน นักศึกษา ทั้ง7อำเภอ ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล จำนวน 245 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนทุกคน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.