สสจ.ร้อยเอ็ด จัดอบรม สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ครู /ผู้ประกอบการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

วันนี้ (27 ส.ค. 62) เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ครู ผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยนายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบนโยบายการรณรงค์ให้ความรู้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพโรงเรียน และแนวทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพร้านสหกรณ์โรงเรียน ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรค NCDs ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ผู้บริโภคได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร โดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินโครงการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครู/ผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน วิทยากรโดย ดร.อารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนางสาวณัฐพร รุ่งค้างวิวัฒน์ ผู้ช่วยโครงการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางโรงเรียนและห้างร้านในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้ความร่วมมือที่จะรณรงค์สัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพให้ประชาชนได้ทราบและซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ธัญชนก วงษ์หาญ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน/หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.