น่าน จัดพิธีเปิด การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 870 ครั้ง

น่าน จัดพิธีเปิด การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดงานพิธีเปิดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภายใต้กรอบแนวคิด เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ​นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับสู่จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู คณะนักเรียน เข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับ
ชมการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองน่าน “มนต์สิเนหา นันทบุรี และพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก และการแสดงของเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคเหนือ จังหวัดตาก

สำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และศักยภาพที่เป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน และเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ได้พัฒนาการจัดการศึกษาสร้างปัญญา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21

จากข้อมูลการจัดการแข่งขัน จากข้อมูลการลงทะเบียน มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวนเขตพื้นที่​42 เขต

จำนวนโรงเรียน​2,802 โรง
จำนวนทีม​ 8,488 ทีม
จำนวนนักเรียน​ 24,816 คน
จำนวนครูผู้ฝึกสอน​14,799 คน
จำนวนกรรมการ​1,539 คน
ครู+นักเรียน​39,615 คน
ครู+นักเรียน+กรรมการ​41,154 คน
ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนเขตพื้นที่​42
จำนวนโรงเรียน​562
จำนวนทีม​7,008
จำนวนนักเรียน​21,517
จำนวนครูผู้ฝึกสอน​12,124
จำนวนกรรมการ​1,199
ครู+นักเรียน​33,641

กลุ่มการศึกษาพิเศษ
ครู+นักเรียน+กรรมการ​34,840
จำนวนโรงเรียน​16
จำนวนทีม​392
จำนวนนักเรียน​541
จำนวนครูผู้ฝึกสอน​464
จำนวนกรรมการ​321
ครู+นักเรียน​1,005
ครู+นักเรียน+กรรมการ​1,326
รวมที่ลงทะเบียนทั้งหมด 75,800 คน
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การ บริหารส่วนจังหวัดน่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สหพันธ์ชมรมข้าราชการบำนาญครูจังหวัดน่าน สมาคม ครูน่าน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน บริษัทแพร่ธำรงวิทย์ น่าน และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 870 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44