“เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 530 ครั้ง

“เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึก”
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0900 กองพลทหารม้าที่1 โดยกองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 ได้เดินทางไปเข้าพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ เพื่อเป็นการรำลึกเชิดชูเกียรติ และสดุดีถึงคุณงามความดี รวมทั้งความเสียสละของอดีตทหารกล้า ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ จำนวน 3 นาย ได้แก่

  1. ร.ต. ธวัช สนธิศักดิ์วรรณะ อดีตจ่ากองพัน กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 ปัจจุบัน ณ บ้านเลขที่ 32/ 8 บ้านสถารส ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)ในพื้นที่ จังหวัดน่าน
    2.ชาวเขาอาสาสมัคร ถาวร ประดิษฐศร สังกัดกองร้อยชาวเขาอาสาสมัครที่ 32ได้ปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ณ บ้านเขาค้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ถูกกับระเบิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขาขาด 2 ข้าง ตาซ้ายบอดสนิท ปัจจุบัน พักอาศัย ณ บ้านไร่ไพรวัลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
    3.ร้อยเอก สิงห์ชัย ปัญญาไว อดีตนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 ได้เข้าร่วมปฏิบัติการการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปัจจุบบัน พักอาศัน ณ บ้านเลขที่249 หมู่2 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 ได้กล่าวขอบคุณอดีตกำลังพลทั้ง 3 นาย ที่ได้มีความเสียสละ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งได้มอบกระเช้าที่ระลึก และติดดอกป๊อบปี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างความภาคภูมิใจให้เป็นเกียรติแก่อดีตกำลังพล

วันทหารผ่านศึก

/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 530 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44