“ส.ส.ตั้ม” กฤติเดช สันติวชิระกุล ต้องการส่งเสริม อ.ลอง อ.วังชิ้น อ. เด่นชัย และอ.สูงเม่น สู่การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ เพื่อวางรากฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 193 ครั้ง

“ส.ส.ตั้ม” กฤติเดช สันติวชิระกุล ต้องการส่งเสริม อ.ลอง อ.วังชิ้น อ. เด่นชัย และอ.สูงเม่น สู่การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ เพื่อวางรากฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

“ส.ส.ตั้ม” นายกฤติเดช สันติวชิระกุล สส.แพร่ เขต 2 กล่าวว่า ผมต้องการส่งเสริมจังหวัดแพร่ อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น สู่การเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ เพื่อวางรากฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน [Craft and Folk Arts] เพราะเป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำยม ที่ก่อร่างสร้างภูมิปัญญาและหัตถศิลป์มานานนับพันปี ในหลากหลายสาขา ห้าองค์พระธาตุพันปีตามคติบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ ผ้าตีนจกที่โดดเด่น การแกะสลักไม้สักที่ทรงคุณค่า ตับเหล็กลองบ่อหลอมทำศาสตราวุธสมัยโบราณ ธรรมชาติ น้ำตก บ่อน้ำร้อน รวมถึงศิลปิน ดนตรี กวี อาหาร วิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และสำคัญคือ ระฆัง แห่งตำนานเมืองแพร่แห่ระเบิด

ส.ส.ตั๊ม กล่าวอีกว่า การส่งเสริมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษ จะเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน ทำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง เกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืน

และเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 “ส.ส.ตั้ม” นายกฤติเดช สันติวชิระกุล สส.แพร่ เขต 2 พร้อมคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการท่องเที่ยวระหว่างไทยและญี่ปุ่น ทางคณะได้เดินทางไปที่ทุ่งหญ้าคุชะเชนริ ซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และบึงน้ำ ในแถบชนบทของญี่ปุ่น เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะม้าและวัว ที่ขึ้นชื่อล่ำลือถึงความอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำที่สุดของเนื้อวากิว และที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือ มีความงามธรรมชาติ ปล่องภูเขาไฟนาคาดาเคะ และคณะได้เดินทางต่อไปสักการะฟุกุโอกะไดบุสซึ พระพุทธรูปนั้งไม้แกะสลักสูง 10.8 เมตร ณ วัดโทโชจิ

การสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางการท่องเที่ยวระหว่างไทยและญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นแนวทางในการปรับใช้จังหวัดแพร่ได้ การเลี้ยงวัว เป็นเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ เพราะจังหวัดยังมีพื้นที่ที่ทำได้ สร้างความยั้งยืนทางรายได้ ปัจจุบันนี้การขาดแคลนเรื่องวัวเพื่อเข้าสู่ตลาดเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารที่มีคุณภาพ ยังมีความต้องการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอมีวัตถุดิบเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้ว เพียงมีการจัดวางให้เหมาะสม

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 193 ครั้ง