ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ” สนุก สุข อร่อย ” ถนนสาย 305 -รังสิต – อ.คลองหลวง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม One Day Trip ในจังหวัดปทุมธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 127 ครั้ง

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ” สนุก สุข อร่อย ” ถนนสาย 305 -รังสิต – อ.คลองหลวง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม One Day Trip ในจังหวัดปทุมธานี

  วันที่ 24 ม.ค.66 เวลา 09.30 น.ที่ ห้องข้าวหอมปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการและนโยบายสำคัญของจังหวัดปทุมธานี (ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และคณะทำงานโครงการส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว " สนุก สุข อร่อย " ถนนสาย 305 -รังสิต - อ.คลองหลวง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม One Day Trip ในจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 127 ครั้ง