น่าน ผบ.ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมืองสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองทำลายไร่ฝิ่น 4.62ไร่ ที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 219 ครั้ง

น่าน ผบ.ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมืองสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองทำลายไร่ฝิ่น 4.62ไร่ ที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. พ.อ.วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์ ผบ.ฉก.ทพ.32 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย กำลังพลทหารพราน 1ชุด .ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอทุ่งช้าง, ตำรวจภูธรทุ่งช้าง ทำการตัดทำลายพืชเสพติด (ฝิ่น) ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย บริเวณ บ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ผลการปฏิบัติตัดทำลายพืชเสพติด(ฝิ่น)จำนวน 13 แปลง รายละเอียดดังนี้ แปลงที่ 1 พิกัด QB 07531 47454 ไม่พบแปลงฝิ่น แปลงที 2 พิกัด QB 07714 47481 พื้นที่ 0.30 ไร่ ความหนาแน่น 50 % สภาพสมบูรณ์ ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ15 ซม. แปลงที่ 3 พิกัด QB 08247 47592 พื้นที่ 0.44ไร่ ใน ความสูง 20 ซม. ความหนาแน่น 50 %แปลงที่ 4 พิกัด QB 08273 47578 พื้นที่ 0.34ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 15 ซม.แปลงที่ 5 พิกัด QB 10359 47570 พื้นที่ 0.17ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 25 ซม. แปลงที่ 6 พิกัด QB 01248 48924 พื้นที่ 0.40ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 10 ซม. แปลงที่ 7 พิกัด QB 08190 46206 พื้นที่ 0.52ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 20 ซม.แปลงที่ 8 พิกัด QB 10752 46720 พื้นที่ 0.21ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 10 ซม. แปลงที่ 9 พิกัด QB 10782 47065พื้นที่ 0.37ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 15ซม. แปลงที่ 10 พิกัด QB 01273 47415 พื้นที่ 0.30ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 20 ซม. แปลงที่ 11 พิกัด QB 013692 47165 พื้นที่ 0.56ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 25ซม. แปลงที่ 12 พิกัด QB 10359 47570 พื้นที่ 0.07ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 25 ซม. แปลงที่ 13พิกัด QB 16559 51418 พื้นที่ 0.61ไร่ ความหนาแน่น ประมาณ 50% ความสูงของต้นฝิ่นประมาณ 10ซม. รวมเนื้อที่ที่ตัดทำลายฝิ่น 4.62 ไร่ และจากการตรวจสอบใน บริเวณที่ปลูกไร่ฝิ่นโดยรอบเป็นป่าไม้ไม่พบผู้ใดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้ร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่นและตรวจยึดต้นฝิ่นสด(ประกอบคดี) ไว้เป็นของกลางโดยกล่าวหาว่า ผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำส่ง สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง เพื่อสืบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไป/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 219 ครั้ง