ผบ.ตร. นำ นรต.ปลูกต้นไม้จิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมบรรยายปลูกฝังการเป็นตำรวจที่ดีแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกชั้นปี ต้องแม่นยำระเบียบกฎหมาย มีจริยธรรมประจำใจ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 109 ครั้ง

ผบ.ตร. นำ นรต.ปลูกต้นไม้จิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมบรรยายปลูกฝังการเป็นตำรวจที่ดีแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกชั้นปี ต้องแม่นยำระเบียบกฎหมาย มีจริยธรรมประจำใจ

วันนี้ 24 ม.ค.66เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตร นรต., นรอ. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการกว่า 1,500 คน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมกันอย่างกึกก้อง
.
ทั้งนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ ได้ร่วมปลูก “ต้นเสลา” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อจากนั้น เวลา 10.00 น. ผบ.ตร. ได้บรรยายพิเศษ แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1-4 และ นักเรียนอบรม ณ หอประชุมชุณหะวัณ มุ่งเน้นการเป็นตำรวจมืออาชีพ แม่นยำระเบียบกฎหมาย เชี่ยวชาญยุทธวิธีและเทคโนโลยี มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี และมีจริยธรรมประจำใจ พร้อมแนะนำ 5 เทคนิคการทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ
.

  1. การปรับกระบวนการทางความคิดสร้างแรงบันดาลใจ
  2. สร้างความศรัทธาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  3. เป็นนักบริหารที่มีความสามารถ ปรับตัว เท่าทันทุกสถานการณ์
  4. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
  5. แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
    .
    พร้อมฝากข้อคิดแก่ข้าราชการตำรวจทุกนายว่า “การทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นความดีที่ทำได้ทุกวัน อย่ากลัวการทำงานหนัก เพราะการทำงานมากจะทำให้มีประสบการณ์มาก ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พัฒนาตนเอง และได้ทำความดี”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 109 ครั้ง